T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương: KHÉP LẠI CỬA ĐỜI  

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Ảnh (Tác giả gởi)

Bên Anh, khép lại cửa đời

Em còn nghiêng cả mộng vời áo hoa

Còn xanh tóc mượt lượt là

Còn môi, đuôi mắt…Đêm qua vô bờ!

Ngày xưa Em chỉ tình cờ

Ngang đời Anh, khẽ vịn hờ đôi vai

Để ngày tháng của mệt nhoài

Tìm men rượu cạn sẽ nguôi ngoai lòng

Cuốn đi chiếc lá. Mênh mông

Em và Thơ đã theo dòng đắm say

Cuộc đời chỉ một đốt tay

Mai kia hạn kiếp thơ bay lên trời

Đành lòng: Ừ nhỉ nửa đời!

Ta thân cỏ mục sẽ rời trần gian

Còn rong bước. Chẳng muộn màng…

Đừng nhìn ngoái lại đếm hoàng hôn rơi

Như Thương

©T.Vấn 2022