T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương: MẤT NƯỚC TỰ BAO GIỜ. . .

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tháng Tư 30 ngày – Tranh: Thanh Châu

Tháng Tư đó, sao mình lại mất nước?

Ai đầu hàng chẳng phải lính mình đâu

Tay ghìm súng mắt thẳng nhìn phía trước

Lệnh đầu hàng! Ngày đất nước chìm sâu…

.

Con của Mẹ đi theo lời sông núi

Mẹ sinh con từ khúc ruột… Xé lòng!

Đi đi con, kẻo có ngày tiếc nuối

Chí làm trai! Mộng hồ thỉ tang bồng

.

Màu áo trận: Bản hùng ca bất tử

Con lên đường khi Tổ quốc lâm nguy

Dòng máu con nhuộm cờ trang chiến sử

Chiến sĩ hề … Lòng Mẹ có sá chi!!!

.

Mẹ còng lưng ngồi im trong bóng tối

Chờ đứa con: Người lính trận về sau

Tin báo tử… Nắng chiều sao tàn vội

Nước mắt già. Rơi lặng lẽ. Niềm đau

.

Phút lâm tử, quê hương mù khói lửa

Buổi loạn ly trăm ngã đạn bom rơi

Mai… ai đếm những thây người mục rữa

Đếm khăn tang chít vội…khóc nghẹn lời!!!

.

Đếm tháng ngày, đếm từng năm mất nước

Ta bạc đầu 47 năm chẳng ngờ

Dân tộc tôi vạn dặm dòng xuôi ngược

Việt Nam ơi, mất nước tự bao giờ…

Như Thương

(Tưởng niệm 47 năm Tháng Tư Uất hận)

©T.Vấn 2022