T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương: THÁNG BA NGHIÊNG PHỐ NÚI XƯA

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Tháng Ba Nghiêng – Tranh: Phùng Đạt

Tháng Ba nghiêng phố núi xưa

Em rưng giọt lệ như vừa chịu tang

Xuyến chi khăn trắng vội vàng

Rủ cành hoa héo hoang tàn chiến tranh

Còn đâu trời của thiên thanh

Dã quỳ rực rỡ viền quanh chân đồi

Áo em rêu phủ chỗ ngồi

Nỗi sầu đã thấm những hồi tang thương

Mặt trời đỏ rực đoạn trường

Tựa như màu máu dặm đường em qua

Bóng người lính trận nhạt nhòa

Đêm qua bom đạn gần xa đã về

Không kèn truy điệu não nề

Chỉ vầng trăng khuyết bên lề tử sinh

Không cờ tang phủ quang vinh

Đền ơn Tổ quốc chiến chinh đã từng

Tháng Ba trả lá cho rừng

Trả nắng cho phố, xin đừng phôi phai

Như Thương

(Giỗ Tháng Ba Banmê 10/3)

* Tháng Ba nghiêng: Chữ của họa sĩ Phùng Đạt

©T.Vấn 2023