T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương: TIẾNG CƯỜI CỦA RƯỢU

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Ảnh (Internet)

Tiếng cười của rượu bên Anh

Hay là Em: Đóa xuân xanh với tình

Bao nhiêu năm một Bóng-Hình

Đời ai hay biết chuyện mình tròn vuông

Đếm đi… hạnh phúc vui buồn

Kiếp xưa thôi đã cội nguồn nợ duyên

Trái tim rực rỡ môi viền

Vịn tay trăm nỗi muộn phiền quên đi

Như men rượu tuổi cuồng si

Áo Em hôn lễ: Xuân thì giai nhân

Tạ ơn giây phút rất gần

Biết mình còn được những lần về sau …

Ngày mà tóc sẽ phai màu

Và Anh-Em sẽ bên cầu Tử Sinh

Chỉ ly rượu mãi lung linh

Trẻ như son đỏ, môi mình đắm say

Hẹn nhau lần nữa cuồng quay

Với Em, với Rượu mới hay đa tình…

Như Thương

(Tháng Sáu, 2022)

©T.Vấn 2022