T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương: VIÊN GẠCH CỔ THÀNH

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Viên gạch xưa xây thành Đinh Công Tráng

Nay vỡ tan thành cát bụi nghìn năm

Quảng Trị ơi! Đếm thây người muôn vạn

Không trối trăn, không huyệt mộ chỗ nằm

.

Hồn gạch đá chưa kịp thành tro bụi

Người khóc người chưa cạn lệ tang thương

Ai sống chết trên quãng đường ngắn ngủi

Hải Lăng ơi, sao đau đớn đoạn trường

.

Nỗi Kinh Hoàng đã thành tên Đại Lộ

Để nghìn năm còn vọng mãi lời nguyền

Mệnh thác đi hồn vấn vương thành cổ

Đất đá này cùng đau nỗi oan khiên

.

Năm mươi năm…Ai là người còn nhớ

Giặc qua sông. Phủ đầu: pháo đêm ngày

Trong bụng Mạ con thơ chưa được thở

Xác cong queo với mưa nắng chốn này

.

Người lính trận tiến quân vào trận tuyến

Lửa đạn thù: Mộng phỉ chí đời trai

Tiếng núi sông, người trai hùng quyết chiến

Thế hệ này đâu há dễ một mai

.

Ai vấn tang cho người dân Quảng Trị?

Nén hương lòng bái vọng người chết oan

Những tấc đất đỏ loang màu “Hồ thỉ…”

Kiếm cung hề! Đền nợ nước giang san

Như Thương

©T.Vấn 2022