T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Chinh Đông : Nhìn Lại (CD Nhạc)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

 1. Cội nguồn nhìn lại – Đỗ Hải, Thúy An
 2. Dấu chân mùa đông – Thanh Duyên
 3. Tìm nhau – Thanh Duyên
 4. Gọi dậy những bình minh- Châu Thùy Dương
 5. Đất đá thì thầm – Thanh Duyên
 6. Mùa xuân vẫn lạ – Thúy An
 7. Hương tóc – Thanh Duyên
 8. Hãy nói với nhau – Thanh Hoa
 9. Còn đó Dã quỳ – Thúy An
 10. Đừng nói với tôi – Quốc Duy
 11. Nhìn lại – Khánh My

 

1.Cội nguồn nhìn lại – Ca sĩ: Đỗ Hải, Thúy An

2.Dấu chân mùa đông – Ca sĩ: Thanh Duyên

3.Tìm nhau – Ca sĩ: Thanh Duyên

4.Gọi dậy những bình minh – Ca sĩ: Châu Thùy Dương

5.Đất đá thì thầm – Ca sĩ: Thanh Duyên

6.Mùa xuân vẫn lạ – Ca sĩ: Thúy An

7.Hương tóc – Ca sĩ: Thanh Duyên

8.Hãy nói với nhau – Ca sĩ: Thanh Hoa

9.Còn đó Dã quỳ – Ca sĩ: Thúy An

10.Đừng nói với tôi – Ca sĩ: Quốc Duy

11.Nhìn lại – Ca sĩ: Khánh My

 

 CD Nhạc Nhìn Lại – Nhạc và Lời: Phạm Chinh Đông

 

 

 

 

©T.Vấn 2012