T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Viết Về Bạn Hữu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Xin bấm vào đây để mở hoặc tải về máy tác phẩm

“Viết Về Bạn Hữu”

Bia 5 - hoàn chỉnh-1 bia sau -logo-1

Quyển sách này là tập hợp những bài viết về những người hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật – thơ, văn, nhạc, họa, hình– mà tác giả đã có cơ duyên gặp gỡ, quen biết, hoặc chỉ giao lưu qua trung gian các loại hình nghệ thuật vừa kể. Hầu hết những tác giả được “viết” đến trong quyển sách đều tụ họp ở một sân chơi chung, đó là trang mạng văn học T.Vấn & Bạn Hữu.

Do đó, quyển sách có tên “viết về bạn hữu”, dù từ “bạn hữu” không thực sự chính xác. Vì trong số những tác giả cộng tác với T.Vấn & Bạn Hữu có những người là thầy, là vai vế bậc trên cả về tuổi tác, tuổi “nghề”, lẫn “tên tuổi”, lẫn bề dày lăn lộn chốn trường văn trận bút so với tác giả quyển sách.

Vì vậy, ở đây, không nên hiểu từ “bạn hữu” theo nghĩa thông thường.

Nhân dịp trang mạng văn học T.Vấn & Bạn Hữu tròn 5 tuổi, người đề xướng trang mạng mạo muội làm công việc tom góp lại những bài viết về những tác giả đã cùng đồng hành với mình bấy lâu nay trong nỗ lực giữ gìn và góp phần xây dựng một nền văn học Việt Nam tự do dân chủ ở bên ngoài đất nước. Sớm muộn gì, nền văn học này cũng sẽ trở thành phần không thể tách rời của văn học Việt Nam nói chung trong một giai đoạn lịch sử rất đặc thù chưa từng hiện hữu trước đó.

Có một số tác giả đã, đang góp phần tích cực hình thành nên những nét đặc trưng của trang mạng T.Vấn & Bạn Hữu chưa được “viết về” trong tập sách kỷ niệm 5 năm lần này. Đơn giản chỉ vì người đề xướng trang mạng chưa có dịp để viết về họ. Rồi đây, ngày rộng tháng dài, những “dịp” mà người viết mong đợi sẽ đến. Khi ấy, hẳn cũng sẽ chưa muộn. Miễn là, trời còn để cho có được ngày ấy.

Nội dung những bài viết về các tác giả trong tập sách được sắp xếp theo thứ tự thời gian bài viết ra đời. Nhưng tiêu chuẩn này cũng chỉ tương đối. Và chắc chắn vị trí trước sau của các bài viết về các tác giả không hề mang ý nghĩa nào khác ngoài thứ tự thời gian nói trên.■

Tháng 6 năm 2016

T.Vấn

Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu

12-tac-pham-tvbh

 

 

©T.Vấn 2016