T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

kinh tế

T.Vấn: Lại . . . thắt lưng buộc bụng

1. Mười mấy năm trước, đến Mỹ với hai bàn tay trắng (chưa kể một món nợ hứa sẽ trả khi đã ổn định cuộc sống và có việc làm), tôi ở tâm trạng sẵn sàng chịu đựng mọi cực khổ để bắt đầu lại đời mình. Lúc ấy, với công việc lao động nhọc

Đọc Thêm »
Lưu Trữ