T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

ký sự

Thảo Nguyên : Dưới trời Âu mùa thu (ký sự)

    Tôi được đi vòng quanh Âu châu vào mùa thu năm nay là một chuyện tình cờ không chủ định. Từ khi một bóng cô đơn trong căn nhà trống vắng, niềm vui của tôi chỉ còn là đợi chờ, mong ngóng ngày về của những đứa con đã đủ lông cánh bay

Đọc Thêm »
Lưu Trữ