T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

người lính

Huyền Chiêu: CHÂN DUNG NGƯỜI LÍNH MIỀN NAM

Người lính già và cây kèn Harmonica – Tranh: Mai Tâm Có lẽ họ là những chiến bình gầy ốm nhất trong lịch sử các cuộc chiến. Tôi đã xem hình người lính Y Uyên, Trần Hoài Thư, Vũ Hữu Định, Nguyễn Bắc Sơn… Và sực nhớ ra thuở ấy so với lính Mỹ,lính Đại

Đọc Thêm »

Như Hoa : Thơ và người lính

” . . . Bất ngờ vào đầu tháng 5 năm 2007, chúng tôi nhận được Bằng Tưởng Lệ kèm theo lá thư Tuyên Dương hội thơ “Vietnamese International Poetry Society” (viết bằng Anh ngữ) của Trung Tá Việt X. Lương, Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn Bộ Binh Nhảy Dù gởi đến từ chiến trường

Đọc Thêm »
Lưu Trữ