T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

ngọc phi

Ngọc Phi & Trần Lê Việt: Xuân trong rừng Việt Bắc

Trại Tù Yên Bái- Tranh: Trần Thanh Châu . . . Sông Mê. Bến đò Ô lâu. Chiều ảm đạm núi rừng Yên Bái. Đoàn tù khổ sai cứ 50 người một bước chân xuống phà. Rồi lại cứ 50 người một bước lên toa xe lửa. Những khoang toa nặng mùi phân súc vật

Đọc Thêm »

Ngọc Phi : Thất Phu Ca ( chùm thơ )

  Tráng sĩ ca – Tranh : Trần Thanh Châu (1978) Thất Phu Ca Người bỏ non sông đi vạn dặm Để làm lữ khách một phương xa Lưu lạc xói mòn thân đá cuội Mười năm không thấy bóng quê nhà   Đứng giữa càn khôn mà thống thiết Kim bằng quyến thuộc cũng

Đọc Thêm »
Lưu Trữ