T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

nguyễn đình tòan

Nguyễn Đình Toàn – Thơ và Ca Từ

Văn Học Press Trân Trọng Giới Thiệu: NGUYỄN ĐÌNH TOÀN  THƠ & CA TỪ   Culture Art Education Exchange Resource liên kết với VĂN HỌC PRESS xuất bản, 2021 Thiết kế bìa: Đào Nguyên Dạ Thảo  Sách đã có bán trên BARNES & NOBLE Ấn phí: US$19.00 Xin bấm vào đường dẫn sau: THO VA CA TU:

Đọc Thêm »

Lưu Na: AI ĐẮP ĐẬP AI PHÁ NÚI

  Giới Thiệu: Viết về Nguyễn Đình Toàn, một khuôn mặt văn học đa dạng, một cây cổ thụ hiếm hoi còn sót lại sau hơn nửa thế kỷ thành danh, quả thực không phải một việc làm dễ dàng, không phải ai cũng làm được và chắc chắn, không có nhiều người “dám” làm.

Đọc Thêm »

Lê Mai Lĩnh : Tôi và Nhà Văn Nguyễn Đình Toàn

1. Tôi là đàn em của ông ấy, dù ông ấy có cho tôi làm đàn em của ông ấy hay không. Nhưng tôi nghĩ ông ấy không từ chối. Có mất mát chi mô . Khi ông ấy có MẬT ĐẮNG (thơ), HAI CHỊ EM HẢI (truyện) và sau nầy ÁO MƠ PHAI (truyện)

Đọc Thêm »

Tô Thùy Yên – Thắp Tạ

Đọc Sách với Nguyễn Đình Tòan   Hồng Ngọc và Nguyễn Đình Tòan Chuyên mục “ đọc sách với nguyễn đình tòan “ có nguồn gốc từ chương trình “ Đọc Sách “ do Nguyễn Đình Tòan và Hồng Ngọc phụ trách trên đài phát thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ ( VOA) năm 2000. Nhằm

Đọc Thêm »

Nguyễn Lân – Sôi Nổi

Đọc Sách với Nguyễn Đình Tòan   Hồng Ngọc và Nguyễn Đình Tòan Chuyên mục “ đọc sách với nguyễn đình tòan “ có nguồn gốc từ chương trình “ Đọc Sách “ do Nguyễn Đình Tòan và Hồng Ngọc phụ trách trên đài phát thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ ( VOA) năm 2000. Nhằm

Đọc Thêm »

Nghệ Sĩ Bích Thuận

Đọc Sách với Nguyễn Đình Tòan   Hồng Ngọc và Nguyễn Đình Tòan Chuyên mục “ đọc sách với nguyễn đình tòan “ có nguồn gốc từ chương trình “ Đọc Sách “ do Nguyễn Đình Tòan và Hồng Ngọc phụ trách trên đài phát thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ ( VOA) năm 2000. Nhằm

Đọc Thêm »

Tâm Tình Hiến Dâng – Rabindranath Tagore

Đọc Sách với Nguyễn Đình Tòan Hồng Ngọc và Nguyễn Đình Tòan Chuyên mục “ đọc sách với nguyễn đình tòan “ có nguồn gốc từ chương trình “ Đọc Sách “ do Nguyễn Đình Tòan và Hồng Ngọc phụ trách trên đài phát thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ ( VOA) năm 2000. Nhằm mục

Đọc Thêm »

Nguyễn Bạt Tụy

Đọc Sách với Nguyễn Đình Tòan Hồng Ngọc và Nguyễn Đình Tòan Chuyên mục “ đọc sách với nguyễn đình tòan “ có nguồn gốc từ chương trình “ Đọc Sách “ do Nguyễn Đình Tòan và Hồng Ngọc phụ trách trên đài phát thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ ( VOA) năm 2000. Nhằm mục

Đọc Thêm »

Thanh Nam –Đất Khách

Đọc Sách với Nguyễn Đình Tòan   Hồng Ngọc và Nguyễn Đình Tòan Chuyên mục “ đọc sách với nguyễn đình tòan “ có nguồn gốc từ chương trình “ Đọc Sách “ do Nguyễn Đình Tòan và Hồng Ngọc phụ trách trên đài phát thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ ( VOA) năm 2000. Nhằm

Đọc Thêm »

Lê Xuyên

Đọc Sách với Nguyễn Đình Tòan   Hồng Ngọc và Nguyễn Đình Tòan Chuyên mục “ đọc sách với nguyễn đình tòan “ có nguồn gốc từ chương trình “ Đọc Sách “ do Nguyễn Đình Tòan và Hồng Ngọc phụ trách trên đài phát thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ ( VOA) năm 2000. Nhằm

Đọc Thêm »
Lưu Trữ