T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Sen – Tranh: Mai Tâm

Đêm nay, Rằm tháng Tư Âm Lịch

Phật ra đời cứu độ chúng sinh

Hơn hai ngàn năm trăm năm hai chữ Thái Bình

Chỉ nhìn thấy trong đôi mắt từ bi của Phật!

.

Bao nhiêu biển dâu, tượng Phật còn kia, chưa nát

Phật đã là người, sống thác dĩ nhiên

Cung điện nguy nga, Phật chọn Cửa Thiền

Phật yên lặng.  Phật muốn cõi đời yên ổn!

.

Bảy mươi hai vạn quyển Kinh là gần một triệu cuốn

Thiên hạ vẽ vời, tội nghiệp biết bao!

Phật không tham lam, Phật từ bỏ sang giàu

Phật không sân, si, Phật thấy rõ bến nào Bến Mê, Bến Giác.

.

Người đi tu Phật phải nhìn thấy trăng bằng mắt

Vầng trăng kia mới là Sự Thật!

Ngón tay của Phật cũng giống như ngón tay của mình…

Ánh sáng trăng giúp mình vượt qua điêu linh,

.

Bởi vậy mà:  Sen Nở Trên Ao Bùn Rực Rỡ!

*

Đêm nay Rằm tháng Tư, ai ai cũng nhớ:

Phật Ra Đời Cứu Độ Nhân Gian

Tượng Phật có thể đúc bằng vàng

Tượng Phật cũng có thể làm bằng đất,

.

Trái tim người hiền lương là Trái Tim Châu Ngọc

Nếu mình giúp cho người lỡ vận sa cơ

Một chén cơm thôi là cho họ cả cơ đồ!

Trái tim mình vẫn còn nguyên như vầng trăng Rằm đó!

.

Cảm ơn những đóa sen từ bùn đen đã nở

Đẹp như Trăng không vướng chút hôi tanh…

​Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2022