T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: Vĩnh Biệt Họa Sĩ Rừng

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Họa sĩ Rừng (Kinh Dương Vương)

Sáng hôm nay, Họa Sĩ Rừng (*) hết thở!

Thế là xong!  Thêm nữa một kiếp người!

Hòa Bình rồi chưa có một ngày vui,

Không thua trận mà đành như thua cuộc!

.

Họa Sĩ Rừng ra đi…không có bước

Hồn chàng bay…về nước Nhược non Bồng!

Còn nước non, còn nhỉ chữ Non Sông,

Còn chút đó để mình về vĩnh cửu!

.

Sáng hôm nay, bạn bè thêm đứa thiếu,

Thừa chỗ ngồi…bát ngát tiệm Cà Phê!

Có người nói:  Họa Sĩ Rừng đã về

Có người vẽ chữ Quê lem lem nước mắt!

.

Không biết có ai ruột bào gan thắt?

Không biết có ai sợ sự thật này không?

Tuổi chúng ta tô điểm chẳng ai hồng

Ngậm miệng lại!  Đừng nói lời hơn thiệt…

.

Rừng đã nghiêng…trời đã nghiêng…Vĩnh Biệt!

Đường cuối cùng…chơm chớp cánh…thiêu thân!

Trần Vấn Lệ

(*) Cũng là Nhà Thơ Dung Nham, Nhà Văn Kinh Dương Vuơng.  Tên Khai Sinh là Nguyễn Tuấn Khanh.  Mất sáng 8 tháng 6 năm 2022 tại Thành Phố Westminster, California.

©T.Vấn 2022