Về Châu Thạch


Tên Thật: Trương văn Trạn sinh 15/7/1943. Quê quán: Châu Lâu, Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam. Hiện Trú: Đà Nẵng. Khởi làm thơ và viết bình thơ khi nghỉ già. Cộng tác với các trang web trong và ngoài nước. Sáng tác đăng chung trên các tuyển tập trong và ngoài nước. Chưa xuất bản riêng cho mình.

Các bài của Châu Thạch:

Trang 1 of 6
1
2
3
4
...
» 6