T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Giới Thiệu Tác Phẩm

SONG THAO: Đọc “Thành Tôn, Một Đời Thắp Tình”

Trong bài tựa của cuốn sách dày 510 trang này, anh Phạm Phú Minh đã nhận xét Thành Tôn là một người hiền. Trong bài “Thành Tôn, Người Tình Thủy Chung Với Chữ Nghĩa” có trong cuốn sách, Khánh Trường mở đầu: “Anh hiền. Đó là ấn tượng đầu tiên khi mới gặp Thành Tôn.

Đọc Thêm »

Phan Tấn Hải: “Tháng hai. Lấy mực ra và khóc.”

Thi ca đương đại từ Ukraine Ba bài thơ của Iya Kiva, do Amelia Glaser và Yuliya Ilchuk dịch Tạp chí Literary Hub, ngày 25/2/2022 “Tôi vừa nghe ba tiếng nổ,” nhà thơ Iya Kiva đăng lên trang Facebook của bà vào đêm 23/2/2022. “Hãy chờ… đang xảy ra.” Kiva, một nhà thơ, dịch giả

Đọc Thêm »

Ngu Yên: Tạp Chí Đọc và Viết. Số 8 tháng 2, 2022

Đã Phát Hành Tạp Chí Đọc và Viết. Số 8 tháng 2, 2022 MỤC LỤC Số 8, 2022  Số Đặc Biệt về Thi Ca 1- Khuynh Hướng Thơ 2022. Hannah Aizenman.          the New Yorker. (27 tháng 12, 2021).  2- Thi Ca. Những Gì Đã Xảy Ra Trong Thế Kỷ 21.  3- Truyện Ngắn Iran:

Đọc Thêm »
Lưu Trữ