T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

70 năm tình ca

70 Năm Tình Ca (85)- Thời kỳ sau 1975 – Lam Phương

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh) Phụ Lục : NS LAM PHƯƠNG  MỘT ĐỜI THĂNG TRẦM – Nguyễn Ngọc Như thông lệ hằng năm, cứ vào đầu tháng 12, tôi đi trình diễn một tour bên Úc qua mấy thành phố lớn như Sydney, Melbourne, Brisbane và Perth. Năm ngoái, sau buổi

Đọc Thêm »
Lưu Trữ