T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

70 năm tình ca

70 Năm Tình Ca (1) – Lời Giới Thiệu

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)   Phụ Lục : Nhạc Tiền Chiến – Lời thuật của Nhạc sĩ Lê Thương   LỜI NÓI ĐẦU Mấy năm nay nhiều thính giả tìm nghe lại những bài tiền chiến, những bài tân nhạc từ khởi đầu phong trào cho đến thời bắt đầu

Đọc Thêm »
Lưu Trữ