T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

những trang viết ngắn

Khuất Đẩu: KIẾP SAU MƠ LÀM CHỬ ĐỒNG TỬ

Anh ở đây – Tranh: Thanh Châu Phật dạy rằng có vô số lượng kiếp, và tôi đang sống đây là kiếp người, nhẽ ra cũng đáng mừng, nhưng lại là người dưới thời “chưa bao giờ tốt đẹp như bây giờ”, nghe ra thật mỉa mai nếu không muốn nói là rất đắng cay.

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: BUỒN ĐÊM MƯA

Hoa đêm – Tranh: Mai Tâm Suốt một đời người, theo tôi, buồn nhiều hơn vui chứ không phải “buồn ít hơn vui” như câu hát của Phạm Duy. Gặp chuyện chi cũng buồn. Thấy gì cũng buồn. Như, buồn vương cây ngô đồng, buồn trông ngọn nước mới sa, buồn trông chênh chếch sao

Đọc Thêm »
Lưu Trữ