T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

70 năm tình ca

70 Năm Tình Ca (75)- Thời kỳ sau 1975 – Trầm Tử Thiêng

  (Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh) Phụ Lục : Trầm Tử Thiêng, người chép sử lưu vong bằng âm nhạc. – “Bước Chân Việt Nam”, bản quốc ca cho những người Việt Nam thống khổ, lưu vong * HUY PHƯƠNG Tính đến ngày 25 tháng 1-2013 năm nay, nhạc sĩ Trầm

Đọc Thêm »
Lưu Trữ