Về Vương Trùng Dương


Vương Trùng Dương xuất thân Khóa Nguyễn Trãi I Trường ĐH. CTCT Đà Lạt. Trong Ban Biên Tập SVSQ liên khóa 23&24 nguyệt san Bộ Binh Thủ Đức (1967) Năm 1990 định cư ở Little Saigon, cộng tác, chủ bút, tổng thư ký nhiều tờ báo ở Nam California. Chủ nhiệm tờ Cali Weekly, nay chủ bút nguyệt san Chiến Sĩ Cộng Hòa.

Các bài của Vương Trùng Dương:

Trang 1 of 3
1
2
3