T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Thanh Châu

Thanh Châu

Họa sĩ Thanh Châu tên thật là Trần Thanh Châu. Xuất thân khóa 3 SVSQ/ĐH/CTCT Đà Lạt.