T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trương T Vinh

Trương T Vinh

Trương Thị Vinh, hiện sinh sống ở Sài Gòn, Việt Nam. Không lựa chọn chủ đề khi cắm hoa, chỉ thể hiện những niềm vui nỗi buồn trong lòng vào một thời khắc nào đó. Như nhà thơ làm thơ, như nhà văn viết văn.Như người họa sĩ vẽ tranh. Thế là hoa lá trở thành những người bạn đường chung thủy.