T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Vương Trùng Dương

Vương Trùng Dương

Vương Trùng Dương xuất thân Khóa Nguyễn Trãi I Trường ĐH. CTCT Đà Lạt. Trong Ban Biên Tập SVSQ liên khóa 23&24 nguyệt san Bộ Binh Thủ Đức (1967) Năm 1990 định cư ở Little Saigon, cộng tác, chủ bút, tổng thư ký nhiều tờ báo ở Nam California. Chủ nhiệm tờ Cali Weekly, nay chủ bút nguyệt san Chiến Sĩ Cộng Hòa.

Vương Trùng Dương: Chuyện Vãn: Nữ Lưu Nổi Máu!

“Sự hận thù đáng sợ nhất là khi nó xuất phát từ tình yêu” (Frases De Amor) Nhà văn Kim Dung sáng tác từ năm 1955 đến năm 1972 với 14 bộ tiểu thuyết võ hiệp và một truyện vừa với hàng vạn trang sách từ Thư Kiếm An Cừu Lục  đến Lộc Đỉnh Ký

Đọc Thêm »

Vương Trùng Dương: Chuyện Vãn: Gác Cu, Cầm Chầu  

Nếu luận về chữ “ngu” thì vô số trường hợp “thiên hình vạn trạng” trong cuộc sống của mỗi người trên thế gian. Không có ai tự cho rằng từ nhỏ đến già không vấp phải ngu. Từ khi sinh ra, cắp sách đến trường cho đến khi lìa cõi, “chữ ngu” gắn liền với

Đọc Thêm »

Vương Trùng Dương: HÀ THANH, Hạc Vàng Về Cõi Thiên Thu

 “Trong như tiếng hạc bay qua” (Kiều – Nguyễn Du) “Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản, Bạch vân thiên tải không du du” (Thôi Hiệu) Bài nầy viết năm 2000 với tựa đề “HÀ THANH, Chim Hoàng Oanh Đất Thần Kinh” cho tờ Thế Giới Nghệ Thuật (Lâm Tường Dũ, chủ bút & tôi,

Đọc Thêm »

Vương Trùng Dương: Khái Hưng, Hành Trình Nhân Bản

Lời người viết: Nhà văn Nguyễn Thạch Kiên (1926-2009) năm 1943 ông làm thơ, viết văn và dấn thân vào con đường cách mạng của Việt Nam Quốc Dân Đảng và sinh hoạt trong Đoàn Thanh Niên Công Giáo tại Hà Nội… Sau khi Việt Minh cướp chính quyền, ông lui vào chiến khu… Ngày

Đọc Thêm »