08/06/2013
Như Thương : NỖI LÒNG …

clip_image002

Tạ ơn tấm mẳn ngày xưa ấy

Ta đi đền lại chút nghĩa ân

Núi sông còn nợ muôn phần

Thân này bé mọn ngàn lần hiến dâng

 

Chàng vì nước non

Thiếp phận má hồng

Dám đâu níu áo anh hùng

Thẹn lòng nhi nữ không cùng theo chân

 

Giang san nghiêng ngửa. Sầu

Ta vó ngựa tung câu

Hiền thê khuất bóng bên cầu

Phút giây tiễn biệt sắc màu nhuốm sương

 

Bụi hồng bay khuất trời mây

Dấu chân thiên mã chốn này ra đi

Chí trai đưa tiễn mà chi

San bằng sóng dữ tạc ghi nằm lòng

 

Biệt quan san mơ tương phùng khúc

Ngóng chinh phu vò võ cô phòng

Sắt son phu phụ mặn nồng

Trăm năm vẹn chữ thờ chồng thủy chung

 

 

Như Thương

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2013