07/04/2016
Như Thương : NGẮM LẠI CUỘC TÌNH

 

 

Em ngồi ngắm lại cuộc tình

Vẫn là ngần ấy những bình rượu vơi

Chuốc tình, chuốc rượu một đời

Nào ai hay biết những lời ái ân

Là năm tháng của xa gần

Đôi khi đã lỡ một lần gặp nhau

Hơn mười năm… mãi về sau

Phấn hương rồi sẽ phai màu hoàng hôn

Em như lá mỏng xiêu hồn

Chao nghiêng bèo giạt giữa cồn bể dâu

Gặp người bên đoạn dãi dầu

Có nhau chỉ để qua cầu nhân gian

Thế rồi mê mải lá vàng

Lá xanh, xanh biếc quên hoàng hôn rơi

Làm sao gởi lại cho đời

Dăm câu thơ vụng theo trời mây bay

Như Thương

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2016