04/18/2017
Phạm Đức Nhì: Chó Sủa Tiếng Người

lieu trai chidi

Tranh (Trần Thanh Châu)

 

Các cháu đến thăm nhà bác Nguyễn Phú Trọng

hai con chó chạy ra chào

sủa nhao nhao

trong gió nghe như “Ngộ ái nị” (1)

bác cho mỗi con miếng thịt

chúng vẫy đuôi sủa “Tố chề” (2)

một cháu, mắt tròn xoe

“Chó nhà mình sủa được tiếng Trung hả Bác?”

Bác chỉ lên tường

hình Mao Trạch Đông rất đẹp

trên tờ lịch năm 2020.

 

PĐN

Chú Thích:

1/ Tôi thương yêu các bạn

2/ Cám ơn.