09/05/2017
Như Thương: RU CON LỜI SỬ XANH

 tái chiếm cổ thành

Tái chiếm Cổ Thành – Tranh: Mai Tâm

Trang sử nào của ngày xưa…còn mất

Dưới mộ sâu triệu tử sĩ kiêu hùng

Thịt xương tan lẫn hòa vào bụi đất

Anh trở về lòng đất Mẹ bao dung

 

Nằm dưới mộ ngẩng đầu lên chẳng thẹn

Ngó đất trời, đêm nhìn ánh sao rơi

Đạn pháo giặc nghe âm vang nghèn nghẹn

Áo treillis đạn xé giữa lưng trời

 

Điệu ca dao ngọt ngào thay tiếng khóc?

Có chôn vùi theo bom đạn chiến tranh?

Cho tóc xanh sống đến ngày bạc tóc

Trang sử buồn: Người Chiến Sĩ Vô Danh

 

Hỡi Tiền Nhân, Anh Linh ngày dựng nước

Trang sử nào đẫm máu dân tộc tôi

Mộ ai đó, kẻ người sau người trước

Viết sử xanh ru con trẻ nằm nôi …

 

Rằng Cha Ông thuở ngày xưa lẫm liệt

Mở đất, khai hoang gấm vóc bạt ngàn

Thế hệ con: Hỡi giống dòng nước Việt

Giữ cơ đồ, gìn giữ mảnh giang san

 Như Thương

(Viết nhân đọc lướt bộ sử của CSVN tháng 9, 2017)

©T.Vấn 2017