02/10/2019
Nguyễn Hàn Chung: Quà Valentines cho một người  không phải là tình nhân

Hãy gọi em là tình nhân – Tranh: Thanh Châu

 

Ngày tình nhân tặng quà cho một người không phải tình nhân
quả là thiên nan vạn khó
tặng món gì cũng khó chọn như bọn tình thông thường
cũng sợ cô ấy nghĩ mình thầm yêu trộm nhớ
chả lẽ về hỏi bạn bè
chúng nói mình điên rồ là cái chắc

Suy nghĩ mãi tôi quyết định sẽ tặng nàng
một một cái máy đo huyết áp chạy pin
để mỗi khi đọc thơ tình nhân nàng rồi đọc thơ tôi nàng phải đo huyết áp trồi sụt thế nào để dễ bề xử lý

Nếu đọc thơ tình nhân nàng mà huyết áp tâm trương thấp nhưng đọc thơ tôi huyết áp tâm thu cao là phải dè chừng
không khéo tôi mới là người nàng thầm yêu trộm nhớ

Đàn bà thường tinh tế nhất là trong tình trường trong khi đàn ông gìa đời còn khờ dại
nói đàn bà nông nổi là sai chỉ vì họ không biết ai là người họ mới thật lòng yêu
khi biết họ sẽ không còn nông nổi

Tôi không có tình nhân riêng nên ngày thiêng liêng này tôi tặng như vậy
nàng nào cảm thấy cần thì gửi email cho tôi
kèm theo video đọc ba bài thơ tình yêu thích nhất

Lời nói một đọi máu
không nhắc lại lần thứ hai

 

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019