05/27/2019
Về Tang Lễ nhà thơ Tô Thùy yên

CÁO PHÓ

Chúng tôi ngậm ngùi báo tin cùng thân bằng quyến thuộc

chồng, cha, anh, ông của chúng tôi là:

Đinh Thành Tiên

Bút Danh

Tô Thùy Yên

đã từ giã trần gian

lúc 9 giờ 15 phút, tối thứ Ba, ngày 21 tháng 5, 2019,

nhằm ngày 17 tháng 4 năm Kỷ Hợi,

tại Houston, Texas,

hưởng thọ 82 tuổi.

Linh cữu được quàn tại Vĩnh Cửu Funeral Home

2454 S. Dairy Ashford, Houston, Texas.

Tang gia đồng khấp báo:

Vợ: Huỳnh Diệu Bích, Houston, Texas

Trưởng Nữ: Đường Quỳnh Giao, Chồng: Phan Hoàng Khánh, Con: Justin Phan, Houston, Texas

Trưởng Nam: Đinh Kinh Tuệ, Vợ: Trần Thị Thanh Tâm, Con: Đinh Sao Mai Mia, Dallas, Texas

Thứ Nam: Đinh Kinh Hiệt, Houston, Texas

Thứ Nam: Nguyễn Khôi Hạo, và gia đình, Việt Nam

Thứ Nữ: Nguyễn Khôi Thụy, Việt Nam

Thứ Nữ: Nguyễn Khôi Hạnh, và gia đình, Việt Nam

Bào Đệ: Đinh Thành Lệ, Đinh Trường Xuân, Đinh Xuân Thu và gia đình

Thư Muội: Đinh Kim Hoàng, Đinh Ngọc Thanh, Đinh Thanh Nhàn, Đinh Hoàng Hoa và gia đình.

 

LỊCH TRÌNH TANG LỄ:

  • Lễ Nhập Quan và Phát Tang: 2:00 PM, Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019
  • Thăm Viếng: 10:00 AM đến 8:00 PM, Thứ Sáu 31 tháng 5, 2019
  • Lễ Tưởng Niệm: 5:00 PM đến 8:00 PM, Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019
  • Lễ Hỏa Táng: 10:00 AM, Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

 

Cáo phó này thay thế thiệp tang. Xin miễn phúng điếu và vòng hoa.

Mọi đóng góp, nếu có, xin gửi cho các tổ chức Từ Thiện.