10/01/2019
Như Thương: TIẾNG KHUYA

Rất xa, người hỡi rất xa

Thế mà vẫn chỉ như là kề bên

Đâu vì tại chữ “nhớ, quên”

Giữa đời hư thực lênh đênh thần phù

Để tình em được đền bù

Những dang dở tưởng thiên thu héo đời

Trong Anh tâm khúc ca lời

Dìu em huyễn hoặc tình ơi thầm thì

Để em cuồng bão tình si

Gió như đỉnh hú… Xuân thì khát khao

Tiếng khuya thơm ngực hồng đào

Thơm môi son đỏ xôn xao giấc nồng

Rượu tình khuya chợt trổ bông

Nở ra một đóa mênh mông đa tình

Đơm hoa trang điểm băng trinh

Rằng đôi ta đã … Chúng mình cõi riêng

 

Như Thương

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019