10/03/2019
Nguyễn Hàn Chung: Chuyện về thằng bú chực

Tranh: Thanh Châu

 

 

Nhớ không mẹ cái ngày thu năm ấy
Mẹ có cho bác cả Nhớt ở nhờ
Thăng cu Cứt đói lả nằm thiêm thiếp
Mẹ dịu dàng cho nó bú no nê

Khi khôn lớn nó là con bần cố
Được trên cho đi du học nước gì ?
Bây giờ nó làm lớn đâu trên Bộ
Hôm vừa rồi con thấy oách ti vi

Mẹ ơi mẹ cái thằng chuyên bú chực
Về thanh tra doanh nghiệp của con
Nó hạnh họe mà con không đủ sức
Mấy năm rồi thua lỗ triền miên

Con nhắc mẹ hắn à hình như biết
Nhớ hơi hơi cái xóm dưới bưng biền
Còn bà đó chú ơi tôi hổng biết
Bận họp hành trên Bộ liên miên

Con rắn mắt nhắc cái hồi bú chực
Hắn ngó quanh sợ mấy nhỏ văn phòng
Rồi hăm dọa tôi nói nghe chú Đực
Chuyện vừa rồi chú nói với ai không?

Thôi mẹ ạ quên đi ngày tháng cũ
Coi như cho con chó bú thôi mà
Nói thêm tội cho con Cún ấy
Lúc con tù nó nào khác Kinh Kha

Con biết mẹ vẫn thương thằng bú chực
Lúc gần đi mẹ nhắn nó về thăm
Nói thiệt sự có gửi về mấy chục
Khi tiền về mẹ đã khuất mù tăm

Bọn quan chức thời nay là rứa đó
Càng lên cao càng đày đọa dân lành
Không ai nhớ tới cái thời khốn khó
Gái với tiền lủ khủ bu quanh

Mẹ yên nghỉ với ba miền vô trú
Nhớ thương chi bọn buôn thánh bán thần
Con tin ác không thể nào tồn tại
Khi đắm thuyền mới biết lực nhân dân

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

©T.Vấn 2019