05/16/2020
Khê Kinh Kha: quàng vai thơ đi giữa đời

Trên đỉnh – Tranh: Mai Tâm

 

 

đã hơn 30 năm rồi
ba mươi năm lòng ta ơi
nhìn quanh
vẫn thấy đất trời lạ ghê

đã bao lần
chân mỏi quì
bao quị ngã
lòng mệt, mê
bao nhiêu tâm sự
tình quê muộn phiền

cầm tay thơ – chỗi dậy nhìn
tựa lưng thơ – đứng vững, yên
tựa lưng thơ, an ủi mình, lòng ơi

chút tình quê –chút tình người
tháng năm trôi – lệ xót, rơi
quàng vai thơ đi giữa đời
cô liêu

 

Khê Kinh Kha

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020