07/13/2020
Đặng Xuân Xuyến: Chuyện Quê

Bên rổ rau muống – Tranh: Thanh Châu

 

 

Về quê

Gặp cháu dâu đầu ngõ

Tròm trèm tuổi 90

Móm mém cười:

– Thưa Ông! Em Tuấn Hưng có về lễ Tổ?

Thằng chắt chạy ra hô hố:

– Cụ chả thèm cưới vợ

Cháu chắt mòn răng chờ chén cỗ

Đến chừng nào cụ mới chịu hồi xuân…

.

Đứng chặn giữa sân

“Ông anh” nhánh trên thò lò mũi dãi

Chả cần e ngại

– Chú về?

Muộn thế?

Cho anh nghìn mua gói bim bim…

.

“Chị gái” nhành trên vừa tè ướt bỉm

Huơ huơ bàn tay

Nghe chừng muốn lẫy

Chị cười

Tơn tớn hàm răng những lợi

.

Bà bác năm trước thẹn thùng: – cháu chào chú Xuyến

Năm nay đã dáng bề trên:

– Anh vào lễ Tổ

Rồi sang, bác anh có chuyện.

.

Về quê

Nếp quê

Khó cho người trẻ

Chuyện quê

Thói quê

Ấm dạ người già.

 

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

 

©T.Vấn 2020