09/23/2020
Phạm Duy: Tuyển tập Dân ca – Bài 21&22: Ngày nào tôi đi rong chơi & Santalucia

Ngày nào tôi đi rong chơi – Dân ca Đức (Phạm Duy sưu tập và viết lời Việt)

(Không có phần audio)

 

Santalucia – Dân ca Ý  (Phạm Duy sưu tập và viết lời Việt)

Trình Bày: Luciano Pavarotti

 

 

 

 

©T.Vấn 2020