03/01/2021
Thi Vũ: Gọi Thầm Giữa Paris (Tạp Ghi) – Nh. Tay Ngàn, lập lòe trí nhớ