T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Thơ Nhiều Tác Giả

Thơ Nhiều Tác Giả

Tạp Chí Đọc Và Viết Số 12

MỤC LỤC Số 12 1- Tin Văn Học Nghệ Thuật Thế Giới. 04 2- Sharif Almusa:  Thi Sĩ Thế Giới. 18 3- Mục Thường Trực: Nhà văn viết về viết văn. – Anne Bernays. 25 – Saul Bellow. 31 – Elizabeth Gilbert. 39 4- Truyện Ngắn Thế Giới.      Chimamanda Ngozi Adichie 5- Armando Valladares.

Đọc Thêm »

Khê Kinh Kha: Cát bụi

(cảm xúc khi xem lại ảnh xưa) nhìn lại          thấy ngàn mây bay cúi mặt          thấy lệ đầy tay mênh mông một cõi                   phận người âm u níu lại          ngày tháng hoang sơ góp nhặt          từng mảnh tuổi thơ đêm đêm, rượu đắng                   lòng xơ xác lòng thắp lại

Đọc Thêm »

Nguyễn Đức Tùng: Đọc thơ Nguyễn Hàn Chung

Nguyễn Hàn Chung làm thơ rất sớm, ngay từ khi còn ở trong nước, trước năm 1975. Anh đã từng có mặt trên các tạp chí Khởi Hành, Đối Diện. Ra hải ngoại những năm 2000, anh tiếp tục viết, tự làm mới thơ mình, trở thành một trong những tác giả có nhiều người

Đọc Thêm »

Tạp Chí Đọc Và Viết Số 11

Tháng 8 năm 2022 MỤC LỤC Số 11 1- Tin Văn Học Nghệ Thuật Thế Giới. 2- Charles Simic: Sáu Bài Thơ Mới. 3- Mục Thường Trực: Nhà văn viết về viết văn.     Russell Banks: Thời Gian Có Khả Năng Biến Đổi     Những Tưởng Tượng Của Tuổi Trẻ. 4- Rick Bass: Theo Chân

Đọc Thêm »

Tân nhạc Việt Nam sau di cư và trước di tản

20 tháng 7 năm 2022, đúng 68 năm ngày ký kết Hiệp Định Geneve 20-7-1954 chia đôi đất nước và mở đầu cho cuộc chạy trốn cộng sản của hơn 1 triệu người miền Bắc di cư vào Nam tìm tự do và cũng mở đầu cho một giai đoạn lịch sử vừa bi thương

Đọc Thêm »

Như mưa thấm đất

20 tháng 7 năm 2022, đúng 68 năm ngày ký kết Hiệp Định Geneve 20-7-1954 chia đôi đất nước và mở đầu cho cuộc chạy trốn cộng sản của hơn 1 triệu người miền Bắc di cư vào Nam tìm tự do và cũng mở đầu cho một giai đoạn lịch sử vừa bi thương

Đọc Thêm »

Đi lại ‘Hành Trình Sang Phía Tự Do’

20 tháng 7 năm 2022, đúng 68 năm ngày ký kết Hiệp Định Geneve 20-7-1954 chia đôi đất nước và mở đầu cho cuộc chạy trốn cộng sản của hơn 1 triệu người miền Bắc di cư vào Nam tìm tự do và cũng mở đầu cho một giai đoạn lịch sử vừa bi thương

Đọc Thêm »

Ngày tôi rời Hà Nội 60 năm trước

20 tháng 7 năm 2022, đúng 68 năm ngày ký kết Hiệp Định Geneve 20-7-1954 chia đôi đất nước và mở đầu cho cuộc chạy trốn cộng sản của hơn 1 triệu người miền Bắc di cư vào Nam tìm tự do và cũng mở đầu cho một giai đoạn lịch sử vừa bi thương

Đọc Thêm »

Thuở ban đầu Nam – Bắc gặp nhau

Ảnh (vntaiwan.catholic.org.tw) 20 tháng 7 năm 2022, đúng 68 năm ngày ký kết Hiệp Định Geneve 20-7-1954 chia đôi đất nước và mở đầu cho cuộc chạy trốn cộng sản của hơn 1 triệu người miền Bắc di cư vào Nam tìm tự do và cũng mở đầu cho một giai đoạn lịch sử vừa

Đọc Thêm »

Định cư 1 triệu người Bắc trên đất miền Nam

20 tháng 7 năm 2022, đúng 68 năm ngày ký kết Hiệp Định Geneve 20-7-1954 chia đôi đất nước và mở đầu cho cuộc chạy trốn cộng sản của hơn 1 triệu người miền Bắc di cư vào Nam tìm tự do và cũng mở đầu cho một giai đoạn lịch sử vừa bi thương

Đọc Thêm »

Tổ chức di cư và định cư 1954

20 tháng 7 năm 2022, đúng 68 năm ngày ký kết Hiệp Định Geneve 20-7-1954 chia đôi đất nước và mở đầu cho cuộc chạy trốn cộng sản của hơn 1 triệu người miền Bắc di cư vào Nam tìm tự do và cũng mở đầu cho một giai đoạn lịch sử vừa bi thương

Đọc Thêm »