T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

TV và BH

TV và BH

Mọi liên lạc với trang T.Vấn và Bạn Hữu xin viết về địa chỉ: [email protected]

T.Vấn&Bạn Hữu: Giỗ Một Năm Cao Xuân Huy

Thế mà đã một năm nhà văn người lính Cao Xuân Huy “lên tàu”. 12/11/2010 – 12/11/2011. Thời gian của người chết, như thời gian của người sống, cũng vẫn là tên bay, cũng vẫn là gió thổi. Thoắt một cái, người sống đã không còn nữa. Và người chết thì . . . bị

Đọc Thêm »

T.Vấn&Bạn Hữu: Tuyển tập thơ Tường Linh

Chúng tôi vừa nhân được bản Tin Sách do nhà thơ Phan Bá Thụy Dương gởi đến giới thiệu tập Tuyển Thơ gồm 396 bài của nhà thơ lão thành Tường linh vừa xuất bản ở Sài Gòn. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc yêu thơ khắp nơi. Tin sách: Thơ Tường Linh

Đọc Thêm »