09/03/2010
70 Năm Tình Ca (20)- Vũ Thành, Đan Thọ . . .

 

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

Nhạc sĩ Vũ Thành

Nhạc sĩ Đan Thọ

©T.Vấn 2010