06/16/2017
Như Thương: ĐẤT CHƯA LỖI THỀ

 

 dat chua loi the 

Sông trôi … sông nở lục bình

Đất sinh ra nấm quê mình em ơi

Cũng mưa, cũng nắng từ trời

Mà sao rưng rức một đời nhớ thương

Nấm ơi sao lại vấn vương

Lòng ta quay quắt dặm đường xa quê

Ra đi… biết có trở về

Chỉ còn thương nhớ câu thề mang theo 

Trong ta hồn đất quê nghèo

Ngóng về chốn cũ nhìn bèo giạt trôi

Mùa này gió chướng về rồi?

Vườn sau vẫn ấm, lú chồi hẹn xưa

Nắng ơi hừng sáng dứt mưa

Nứt tai nấm nhỏ, đất chưa lỗi thề

Tháng 5, tháng 6 ta về

Thăm gò nấm mối bốn bề nở hoa

Xoay vần ngày tháng nhạt nhòa

Tuổi ta rồi sẽ phai tà thiên thanh

Trời mưa nhỏ giọt mái tranh

Ngọt ngào quê mẹ thôi đành… ly hương

Như Thương

©T.Vấn 2017