03/07/2018
Nguyễn Hàn Chung: Khúc Vong & Bolero mới rợi

 hen the (3)

Hẹn Thề – Tranh: Thanh Châu

 

Khúc Vong

Anh gần chạm cổ lai hy
em xưa như vẫn còn y thuở nào
body vẫn rất thon cao
tóc đen chưa lẫn sợi nào trắng sương

Quên đi những chuyện chiếu giường
cố nhân cố sự cố hương cố tình
quên đi ngày tháng lưu linh
quên đi khanh tướng triều đình nát tan

Cuộc sum suê tới lúc tàn
Bụi tre vườn cũ vẫn còn mướt xanh

 

 

Bolero mới rợi

Gửi Em

Gặp em tuy có muộn màng
nhưng yêu là phải đàng hoàng đó em
nghĩa là không có lem nhem
không lén lút biết kiêng khem những gì…

Chúng mình cứ rứa yêu đi
anh nâng niu nét nhu mì tự nhiên
trước là nghiệp sau là duyên
tiên thiên không tụ hậu thiên vẫn còn

Gặp em tuy có muộn màng
nhưng tình yêu có muôn vàn lối riêng
lòng không son phấn ngả nghiêng
thơ không mùi vị kim tiền là thơ

Chúng mình cứ rứa mà mơ
có ngu ngơ cũng ngu ngơ thiệt tình
hai ta trải chiếu sân đình
anh tin mây ủng hộ mình né trăng

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018