06/12/2019
Khê Kinh Kha: Nếu một ngày

Fantasy Flowers – Tranh: Mai Tâm

 

nếu một ngày em không hôn tôi nữa
hoa lá khô cằn khắp mọi nơi
và đại dương cũng không còn sóng vỗ
cả bầu trời không một cánh mây trôi

nếu một ngày em không ôm tôi nữa
thế giới này mục rữa theo thời gian
hạnh phúc tôi đông đặc như thạch đá
đời phẳng lặng một cách rất vô duyên

nếu một ngày em không nhìn tôi âu yếm
không nói lời dịu ngọt của yêu đương
tôi biết chắc đời tôi đầy bóng tối
trí óc này như sỏi đá dưới đại dương

nếu một ngày em không yêu tôi nữa
thì mặt trời cũng tự tử em ơi
quả đất này vỡ tan thành vạn mảnh
có mảnh nào chôn lịm trái tim tôi

nếu một ngày em từ giã tình tôi
tôi biết chắc tim tôi sẽ ngừng đập

khê kinh kha

 

If One Day

 

If one day you don’t kiss me anymore,

All the leaves and flowers are arid and die,

And the ocean has no waves dancing to the shore

There’s no rolling cloud in the blue sky

 

If one day you don’t hug me anymore

This world will be washed away in hopeless,

My happiness is frozen like Arctic ice floes,

Life is very ungainly and meaningless.

 

If one day you don’t look at me lovingly,

And don’t say sweet words of love to me,

I know my life is full of darkness,

And my soul is like gravel under the sea.

 

If one day you don’t love me anymore,

The sun will die and the moon commits suicide,

This earth broke into thousands of pieces,

Is there any pieces left to bury my shattered life?

 

If one day you abandon my loving,

I know my heart will stop beating.

 

Joe Hung Nguyen

(Khe Kinh Kha)

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019