07/08/2019
Như Thương: THƯỢNG ĐẾ CHẲNG Ừ…

Dẫu mà Thượng Đế chẳng ừ…

Vẫn em rón rén về từ thiên thai

Về đem theo trái tim ai

Chưa hề nát ngọc vàng phai xuân thì

Cảm ơn sao mệnh Thiên di

Rằng em có lẽ mãi đi tìm tình

Mải mê theo một bóng hình

Là mơ hay thực vọng nghìn âm vang

Tìm anh, trú quán trăng vàng

Soi chung bóng đổ dịu dàng vòng tay

Phải chăng hồn giọt rượu cay

Đã nghiêng hết cả đắm say cõi trần

Tháng năm qua với môi gần

Đừng làm em khóc như lần đa đoan …

 

Như Thương

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019