07/12/2019
Như Thương: ĐUỐC SỐNG

 

 

Thương Anh Em: Thân mình làm Đuốc Sống

Trong trại giam số 6 tỉnh Nghệ An

Lũ cầm quyền là một bầy Chiêu Thống

Giam các Anh, đày đọa tấm thân tàn!

 

Người yêu nước: Ở trong tù tuyệt thực

Kẻ ngoài tù: Làm một kiếp dân oan

Đất nước tôi đang lao dần xuống vực

Việt Nam ơi, một dân tộc điêu tàn!

 

Xin cúi đầu trước hy sinh cao cả

Quên thân mình, lo đại sự giang sơn

Quê hương mình sao vẫn còn nghiêng ngả

Triệu máu xương vẫn chưa đủ! Căm hờn!

 

Xin tạ lỗi người vợ hiền lo lắng

Đứa con thơ trông ngóng bóng Ba về

Ai giết người? Mặt trời đổ lửa nắng

Trong tim Anh là Đuốc Lửa Hồn Quê

 

Như Thương

(1 tháng 7, 2019)

 

Báo động tình trạng các TNLT trại 6, Nghệ An bị “thiêu đốt” giữa cái nóng lịch sử

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/concerns-for-health-of-prisoners-of-conscience-06292019083545.html

 

Kêu cứu cho những tù chính trị đang tuyệt thực chống bạc đãi tại Trại 6

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/urgent-call-for-the-political-prisoners-going-on-hunger-strike-at-prison-6-thanh-chuong-nghe-an-06252019092240.html

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019