11/22/2019
Như Thương: BÃO LỬA HONGKONG

 

 

 

Thuyền nhân Việt mang ơn người cứu mạng

Trên biển Đông trốn chạy và khấn Trời

Tháng năm xưa … đất HongKong dung tạm

Tìm Tự do nơi xứ lạ quê người

Sân trường em nay bỗng thành trận tuyến

Lựu đạn cay và bạo lực: Sặc mùi

Vũ khí em? Là bước chân vững tiến

Một quốc gia, hai chế độ“: Không lùi!

Trong bão lửa là niềm tin ngời sáng

Thế hệ em tranh đấu cho Tự do

Cho Dân chủ, thế hệ sau xán lạn

Sinh viên thề: Lời quyết tử vang vang!

Hongkongers và sinh viên rất trẻ

Màu cờ em có màu máu, màu hoa

Ta thán phục Khí, Dân sinh muôn vẻ

Be Water” dẫu máu đổ đêm qua…

Ngày “Quang phục Hongkong” rồi sẽ đến

Thế hệ em là ngọn đuốc soi đường

S.O.S sẽ không xa bờ bến

Bến Tự Do – rồi qua hết đoạn trường …

 

Như Thương (Florida-USA)

 

 

 

 

©T.Vấn 2019