12/12/2019
Như Thương: ĐAU LÒNG NÚI SÔNG

 

Thác Bản Giốc

 

Việt Nam ơi… nghe đau lòng sông núi

Tan hoang rồi những ngọn núi xẻ đôi

Người có biết lệ dòng sông buồn tủi

Cạn kiệt khô theo mệnh nước nổi trôi

 

Biển làng chài giờ hóa thành mặn đắng

Chiều ráng pha ngóng ngư phủ quay về

Đợi thuyền nhân. Chẳng ai về. Đêm trắng…

Một màu tang phủ xuống ngõ đường quê

 

Việt Nam ơi … sao chùng lòng ngôn ngữ

Tiếng quê hương đâu ngọt lịm câu hò

Từ lũy tre, từ áo em thục nữ

Từ đêm trăng xuôi bóng đổ con đò

 

Hương của đất giờ chẳng còn đâu nữa

Dẫu máu xương bao chiến sĩ hùng anh

Đã nằm xuống ngày bọc thây da ngựa

Đất quê mình: Mùi khổ nạn chiến tranh

 

Việt Nam ơi …mai tìm đâu ranh giới

Đất nước mình lẫm liệt Bạch Đằng Giang

Hồn Anh Linh trên non cao vời vợi

Vẽ bản đồ dựng lại ải Nam Quan

 

Như Thương

(Tháng Chạp 2019)

 

 

 

©T.Vấn 2019