01/08/2020
Như Thương: RÓT RƯỢU NÀNG THƠ

Rượu và Bóng – Tranh: Thanh Châu

 

Ta ngồi rót rượu Nàng Thơ

Lỡ tay quá chén dạt bờ đam mê

Nghe như ma lực tìm về

Mở toang cánh cửa bội thề năm xưa

Dấu chân trú ẩn nắng mưa

Nào ai hay biết vẫn chưa xóa mờ

Để Thơ rơi xuống tình cờ

Em như hạt bụi giữa bờ nhân gian

Rượu say sóng sánh cười vang

Hóa ra Ta đã rộn ràng cung nghinh

Mùi hương tửu quán trà đình

Tự nghìn năm trước, theo nghìn năm sau

Nhịp tim …di vật tìm nhau

Dẫu sương mù phủ bạc màu ngõ thăm

Khít khao vừa chỗ em nằm

Thì ra Ta đã mười lăm năm tròn

Mai sau ngày tháng có còn

Những con chữ của sắt son thuở nào

 

Như Thương

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020