01/14/2020
Như Thương: BỤI ĐẮNG NGHIÊNG MÌNH

Ảnh: Sheila Trương

 

Một giọt đắng, một giọt đời

Nghe trong sâu thẳm ngàn lời lặng thinh

Chợt như quên hết lời kinh

Ta thân hạt bụi nghiêng mình sớm mai

Đừng mong quá khứ thoát thai

Thành hoa bướm đậu vườn ai bên thềm

Yêu đi kẻo lỡ giấc đêm

Giọt thời gian chợt nghe thêm tiếng hài

Mười lăm năm có nguôi ngoai

Bởi chưng đời đã mềm vai gian trần

Mở lòng ra để thấy gần

Những ve vuốt của những lần rất quen

Này Em … da thịt đừng ghen

Khuya dường như đã cài then khóa ngoài…

 

Như Thương

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020