01/20/2020
Như Thương: THIỀN MAI

 

Rừng mai lặng một chữ Thiền

Bốn mùa Trời Đất vẹn nguyên hoa vàng

Ẩn trong cành biếc Xuân sang

Bừng lên sức sống mộng tràn an nhiên

Mặc đời nghiêng ngả đảo điên

Thời gian vẫn mãi như thuyền trôi xuôi

Cúi đầy lạy tạ niềm vui

Nghiêng vai gánh chút bùi ngùi: Cuộc chơi

Nắng mưa… thân hạt bụi đời

Tóc mai bạc thoáng nửa vời mây bay

Mênh mông một cõi mượn vay

Nghe trong hí lộng vòng quay vô thường

Ta đi lòng ngỡ lạc đường

Ngõ rừng đọng lại giọt sương luân hồi

Cội già hóa kiếp. Về thôi …

Mười phương xanh thẳm đâm chồi vàng hoa

 

Như Thương

 

 

 

 

©T.Vấn 2020