02/14/2020
Như Thương: THÁNG 2, TÌNH NHÂN…

Ngày xưa môi đỏ của Em

Bây giờ môi đỏ của mềm tim Anh

Ngày xưa Em vạt tóc xanh

Nay nghiêng hoa nắng vàng quanh chỗ nằm

Ngày xưa áo vạt âm thầm

Đi ngang qua chỗ lặng câm, Anh chờ…

Nỗi vui như thể tình cờ

Như cỏ sương sớm chẳng ngờ biếc xanh

Ngày xưa tiếng guốc đoạn đành

Gõ nhịp tim … ngỡ Em dành cho Anh

Tiếng cười Em nở mộng lành

Trái tim Anh ngộ ra cành ngát hương

Ngày xưa nhìn lén tay thương

Mà nghe thơm cả đêm trường mộng mơ

Ngày xưa Em rất Tiểu thơ

Vì môi hôn đã sang bờ nhân duyên …

Như Thương

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020